Det är vi som klipper dig

fr. v. Wilma, Gunilla, Ulrika, Helle och Anna